Thông tin văn bản
Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 28/06/2019 Báo cáo Công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu: 213/BC-UBND Ngày ban hành: 28/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 213.bc.signed.pdf