Thông tin văn bản
Văn bản số 1007/VP-TH ngày 27/02/2019 V/v tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về kinh tế tập thể
Số ký hiệu: 1007/VP-TH Ngày ban hành: 27/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: V/v tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về kinh tế tập thể
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1007_CN.rar