Thông tin văn bản
Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2447/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2447 qd 2023_Signed.pdf