Thông tin văn bản
Công văn số 52/UBND-HCC ngày 11/01/2019 Rà soát các tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018
Số ký hiệu: 52/UBND-HCC Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Rà soát các tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 52.ub.PDF