Thông tin văn bản
Văn bản số 5803/VP-KGVX ngày 07/07/2023 Sao gửi Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành (Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN )
Số ký hiệu: 5803/VP-KGVX Ngày ban hành: 07/07/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành (Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN )
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230711162301.zip