Thông tin văn bản
Văn bản số 5368/VP-KTTC ngày 02/10/2018 (CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 78/2018/TT-BTC
Số ký hiệu: 5368/VP-KTTC Ngày ban hành: 02/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 78/2018/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5368.rar