Thông tin văn bản
Văn bản số 6019/VP-KT ngày 17/08/2022 sao gửi Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 6019/VP-KT Ngày ban hành: 17/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220824141348.zip