Thông tin văn bản
Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 01/03/2019 Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2018
Số ký hiệu: 69/BC-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2018
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 69.bc.PDF