Thông tin văn bản
Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 09/06/2014

Về  việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "" Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2016.

Số ký hiệu: 1283/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về  việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "" Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2016.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 1283QDUBND2014.doc