Thông tin văn bản
Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 26/07/2011

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2011-2015

Số ký hiệu: 33/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/07/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2011-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 09 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 12NQ_33_2011.doc