Thông tin văn bản
Văn bản số 1828/VP-KT ngày 23/03/2021 Sao gửi Quyết định số 945/QĐ-BCT ngày 18/3/2021 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án: Trạm 110kV Tân Bình và đường dây đấu nối Thuộc dự án: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn của Cơ quan hợp pháp quốc tế Nhật Bản (JICA)
Số ký hiệu: 1828/VP-KT Ngày ban hành: 23/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 945/QĐ-BCT ngày 18/3/2021 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án: Trạm 110kV Tân Bình và đường dây đấu nối Thuộc dự án: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn của Cơ quan hợp pháp quốc tế Nhật Bản (JICA)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210323162228.zip