Thông tin văn bản
Văn bản số 334/VP-KT ngày 13/01/2023 Sao gửi Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
Số ký hiệu: 334/VP-KT Ngày ban hành: 13/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230130110219.zip