Thông tin văn bản
Văn bản số 5440/VP-NC ngày 15/11/2017

Về việc :Sao gửi Nghị định 121/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu: 5440/VP-NC Ngày ban hành: 15/11/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Sao gửi Nghị định 121/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5440VPNC2017.rar