Thông tin văn bản
Công văn số 314/UBND-KT ngày 01/02/2021 Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về Công tác điều hành giá năm 2021
Số ký hiệu: 314/UBND-KT Ngày ban hành: 01/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về Công tác điều hành giá năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 314 ub.signed.pdf