Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 26/05/2010

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) và địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

Số ký hiệu: 02/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/05/2010
Cơ quan ban hành: UBND TP Tây Ninh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) và địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_02-2010-THIXA.doc