Thông tin văn bản
Văn bản số 1385/VP-KGVX ngày 05/03/2022 sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 4/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 1/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
Số ký hiệu: 1385/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 4/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 1/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220311152423.zip