Thông tin văn bản
Văn bản số 4741/VP-KT ngày 01/07/2022 Sao gửi Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 4741/VP-KT Ngày ban hành: 01/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719144949.zip