Thông tin văn bản
Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 46/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 46 qppl.signed.pdf