Thông tin văn bản
Nghị quyết số 15/NQ-HDND ngày 01/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 15/NQ-HDND Ngày ban hành: 01/07/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết phê chuẩn đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 16. NQ SO 15-NQ-HDND DAN QUAN TU VE- KH01.PDF