Thông tin văn bản
Văn bản số 10052/VP-KGVX ngày 06/11/2023 Sao gửi quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 10052/VP-KGVX Ngày ban hành: 06/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231116173605.zip