Thông tin văn bản
Công văn số 1912/VP-KTTC ngày 04/04/2019 Sao gửi Thông tư số 17/2019/TT-BTC về quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”
Số ký hiệu: 1912/VP-KTTC Ngày ban hành: 04/04/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 17/2019/TT-BTC về quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Đính kèm: 1912.rar