Thông tin văn bản
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 01/07/2021 Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 13/NQ-HĐND Ngày ban hành: 01/07/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 3. NQ SO 13-NQ-HDND KH TAI CHINH 05 NAM- KH01.PDF