Thông tin văn bản
Văn bản số 1066/VP-KT ngày 13/02/2023 sao gửi Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu: 1066/VP-KT Ngày ban hành: 13/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230227112319.zip