Thông tin văn bản
Văn bản số 3430/VP-KTTC ngày 19/05/2020 sao gửi Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
Số ký hiệu: 3430/VP-KTTC Ngày ban hành: 19/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520085358.zip