Thông tin văn bản
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/05/2021 Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu: 19/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/05/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 19-NQ-HDND KH DAU TU CONG TRUNG HAN 5 NAM-NVNSNN.PDF