Thông tin văn bản
Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/08/2015

V/v bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 23/12/2011, Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND, ngày 15/10/2012 và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND, ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 44/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/08/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 23/12/2011, Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND, ngày 15/10/2012 và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND, ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 10 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 442015QDUBND2015.doc