Thông tin văn bản
Văn bản số 4156/VP-KGVX ngày 03/08/2018 Sao gửi Nghị định 102/2018/NĐ-CP
Số ký hiệu: 4156/VP-KGVX Ngày ban hành: 03/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định 102/2018/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4156.rar