Thông tin văn bản
Văn bản số 1053/VP-VHXH ngày 21/02/2020 Sao gửi văn bản: Thông tư số 39/2019/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề CNTT ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3
Số ký hiệu: 1053/VP-VHXH Ngày ban hành: 21/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Thông tư số 39/2019/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề CNTT ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200224093040.zip