Thông tin văn bản
Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

Ban hành Quy định việc phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 40/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/10/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định việc phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 01 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 402016QDUBND2016.docx