Thông tin văn bản
Văn bản số 3933/VP-NC ngày 17/06/2021 Sao gửi báo cáo số 88-BC/TU ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu: 3933/VP-NC Ngày ban hành: 17/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi báo cáo số 88-BC/TU ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210622151900.zip