Thông tin văn bản
Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 01/10/2019 Báo cáo báo cáo tình hình thực hiện NSNN 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu: 340/BC-UBND Ngày ban hành: 01/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo báo cáo tình hình thực hiện NSNN 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 340.bc.signed.pdf