Thông tin văn bản
Công văn số 801/UBND-VHXH ngày 24/04/2019 Tiếp tục nâng cao hiểu quả công tác nhân đạo
Số ký hiệu: 801/UBND-VHXH Ngày ban hành: 24/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục nâng cao hiểu quả công tác nhân đạo
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 801.ub.PDF