Thông tin văn bản
Văn bản số 3894/VP-KTTC ngày 25/08/2017

Về việc: Sao gửi Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03/8/2017 của Bộ Công Thương

Số ký hiệu: 3894/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc: Sao gửi Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03/8/2017 của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3894VPKTTC2017.rar