Thông tin văn bản
Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 16/04/2018

Về việc: Quyết định Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 08/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/04/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc: Quyết định Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 082018QDUBND2018.qd.PDF