Thông tin văn bản
Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND Về việc Quy định bổ sung mức giá thu việc phí một số dịch vụ khám bệnh, chữ bệnh áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 22/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/07/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND Về việc Quy định bổ sung mức giá thu việc phí một số dịch vụ khám bệnh, chữ bệnh áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 222013NQHDND2013.doc