Thông tin văn bản
Văn bản số 501/VP-VHXH ngày 22/01/2020 sao gửi Quyết định số 137/QĐ-BYT ngày 17/01/2020 của Bộ Y tế
Số ký hiệu: 501/VP-VHXH Ngày ban hành: 22/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 137/QĐ-BYT ngày 17/01/2020 của Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200130082602.zip