Thông tin văn bản
Văn bản số 6526/VP-TTHCC ngày 08/09/2020 sao gửi Quyết định số 3480/QĐ-BNN ngày 01/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu: 6526/VP-TTHCC Ngày ban hành: 08/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 3480/QĐ-BNN ngày 01/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200910201544.zip