Thông tin văn bản
Văn bản số 9561/VP-KTTC ngày 23/12/2020 Sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
Số ký hiệu: 9561/VP-KTTC Ngày ban hành: 23/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201223152502.zip