Thông tin văn bản
Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 04/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 04.qd.PDF