Thông tin văn bản
Báo cáo số 406/BC-UBND ngày 08/11/2019 Báo cáo Sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 3 năm 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 406/BC-UBND Ngày ban hành: 08/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 3 năm 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 406.bc.signed.pdf