Thông tin văn bản
Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 20/09/2018 Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về họat động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2349/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về họat động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2349.pdf