Thông tin văn bản
Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 03/12/2018 V/v Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Số ký hiệu: 368/BC-UBND Ngày ban hành: 03/12/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: V/v Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 368.bc.PDF