Thông tin văn bản
Văn bản số 3215/VP-VX ngày 01/08/2016

Về việc : Sao gửi Báo cáo số 1812/BC-CQTT và Báo cáo số 1504/BC-BCĐ về Quy tập hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm

Số ký hiệu: 3215/VP-VX Ngày ban hành: 01/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Báo cáo số 1812/BC-CQTT và Báo cáo số 1504/BC-BCĐ về Quy tập hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3215VPVX2016.rar