Thông tin văn bản
Văn bản số 3327/VP-VHXH ngày 14/05/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định số 496/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu: 3327/VP-VHXH Ngày ban hành: 14/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 496/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520084705.zip