Thông tin văn bản
Văn bản số  2494/UBND-KTN  ngày 11/10/2018 góp ý dự thảo Đề án xây dựng thị trường cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức
Số ký hiệu:  2494/UBND-KTN  Ngày ban hành: 11/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: góp ý dự thảo Đề án xây dựng thị trường cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2494.ub.PDF