Thông tin văn bản
Văn bản số 4963/VP-KSTT ngày 20/10/2017

Về việc : sao gửi văn bản Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06/10/2017

Số ký hiệu: 4963/VP-KSTT Ngày ban hành: 20/10/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi văn bản Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06/10/2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4963VPKSTT2017.rar