Thông tin văn bản
Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 16/10/2019 Kết quả triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 366/BC-UBND Ngày ban hành: 16/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Kết quả triển khai cập nhật Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 366.bc.signed.pdf