Thông tin văn bản
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 29/05/2020 Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
Số ký hiệu: 03/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29/05/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 03-2020-NQ-HDND KH15- PHU CAP CHUC DANH BT.pdf