Thông tin văn bản
Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 27/01/2014

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014

Số ký hiệu: 319/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/01/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 02 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 319QDUBND2014.doc