Thông tin văn bản
Công văn số 3832/UBND-KSTTHC ngày 24/11/2023 Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và rà soát thủ tục hành chính nội bộ
Số ký hiệu: 3832/UBND-KSTTHC Ngày ban hành: 24/11/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và rà soát thủ tục hành chính nội bộ
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 3832 ub 2023_Signed.pdf